Objednávání

Kontakty pro objednání se k lékaři:

 1. telefon 380 331 750 nebo 380 331 682
 2. email praktik.velesin1@gmail.com
 3. elektronický objednávkový systém
  Online objednání
 4. osobně

Prosíme o trpělivost, sestry za den vyřídí mnoho desítek telefonátů a emailů a k tomu samozřejmě musejí zvládat i běžnou agendu ordinace. Primárně se věnují potřebám pacientů přítomných. Volejte tedy opakovaně.

Všechny pacienty prosíme, aby bez vyzvání hlásili své příjmení, jméno a rok narození po příchodu do čekárny. Bydliště jen na výzvu sestry.

Při telefonickém objednávání léků, prosíme pacienty, aby si o léky pokud je to možné nevolali mezi 7 – 9 hodinou, kdy se k nám nejvíce potřebují dovolat pacienti s akutními zdravotními potížemi.

Časové možnosti pro jednotlivá vyšetření a prohlídky jsou omezené. Je tedy nutné svůj požadavek co nejvíce specifikovat (např. vyšetření u lékaře pro zdravotní potíže, kontrola, preventivní prohlídka, řidičák, posudek do práce atd.). Dle charakteru a délky trvání Vašich potíží určíme jak rychle by jste měli být ošetřeni.

Před plánovanou operací se objednávejte na předoperačního vyšetření alespoň 1 měsíc před zákrokem, aby bylo možné naplánovat a provést všechna potřebná vyšetření.

Respektujte, že pořadí pacientů určuje lékař. Skutečně se maximálně snažíme dodržovat časy objednání. Vzhledem k charakteru a chodu ambulance praktického lékaře může dojít k posunutí času objednání, někdy i o delší časový interval.

Příčiny mohou být různé:

 1. Do ordinace se dostaví pacienti, kteří potřebují vzhledem k charakteru svého onemocnění od personálu akutní/přednostní ošetření.
 2. Čas ošetření některého z pacientů se prodlouží závažností nebo komplikacemi jiného jeho onemocnění.
 3. Technické poruchy/výpadek elektrického proudu, vody, počítačové techniky, aj.
 4. Jiné nepředvídatelné situace.

Ponechejte si proto, prosíme, dostatečnou časovou rezervu. Objednaní pacienti mají přednost před neobjednanými, pokud nejsou důvody, aby tomu bylo jinak. Neobjednaní pacienti s neakutními obtížemi musí vyčkat na volný čas v ordinační době nebo jsou zdravotní sestrou objednáni na určitý termín. Všechny čekající pacienty prosíme o trpělivost, toleranci a slušnost.

Prosíme, aby se objednaný pacient, který se nemůže dostavit na vyšetření, předem omluvil a neblokoval tak rezervovaný čas jiným pacientům.

Oznamování změn

Prosíme registrované pacienty aby co nejdříve nahlásili zdravotnickému zařízení veškeré důležité změny týkající se osobních údajů ( příjmení, jméno, bydliště, telefon, email, číslo OP a další) a pojištění (druh a změna pojišťovny).

Zdravotnická dokumentace

 1. Za zdravotnickou dokumentaci pacienta vedenou praktickým lékařem je tento lékař zodpovědný. Dokumentaci nelze ze zdravotnického zařízení vynášet. Nahlížet do ní a pořizovat si fotokopie může pacient pouze v ordinaci, za přítomnosti zdravotního personálu a za poplatek dle platného ceníku.
 2. Pokud se pacient přeregistruje k jinému lékaři, zdravotnické zařízení odesílá tomuto lékaři na jeho žádost výpis ze zdravotní dokumentace. Výpis obsahuje všechny údaje potřebné pro poskytování dalších zdravotních služeb pacientovi.

Informace k e-neschopence

 1. E -neschopenku lze vystavit maximálně 3 dny zpětně.
 2. O lístek na peníze si pacient žádá sám, a to při kontrole v ordinaci. Je potřeba jej odeslat 14.den Vaší pracovní neschopnosti a dále vždy 1 krát měsíčně kdykoliv ( nikoli poslední den v měsíci).
 3. Při ukončení e – neschopenky je lístek na peníze zasílán automaticky.
 4. E – neschopenku nelze ukončit zpětně, ale maximálně 3 dny dopředu.
 5. Do zaměstnání nastupujte vždy až po ukončení e – neschopenky ( nastupujete – li v pondělí, volejte o ukončení v pátek).

Chráníte sebe, ostatní pacienty i nás. Děkujeme, že nám pomáháte.